นก

ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกหว้า 

 

 

 

Great Argus(Great Argus Pheasant)
ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  Argusianus argus

ลักษณะทั่วไป

เป็นนกขนาดใหญ่และไม่มีเดือย จัดอยู่ในสัตว์ปีกจำพวกไก่ฟ้าของไทย ความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางประมาณ 76 - 200 เซนติเมตร ตัวผู้สวยกว่าตัวเมียมาก ตัวสีน้ำตาลปนเทา ขนปีกยาว มีจุดกลมคล้ายลูกตาบนปีกเป็นระยะตามความยาวของขนปีก กลางหัวมีขนเป็นหงอน หรือสันเล็ก ๆ หน้าและคอสีฟ้า ปากเหลือง ขาแดง ตัวผู้มีขนหางคู่กลางยาวเลยเส้นอื่นออกไปมาก ส่วนตัวเมียจะไม่มี

ถิ่นอาศัย, อาหาร

พบในสุมาตรา บอร์เนียว เทือกเขาตะนาวศรี ประเทศไทยพบทางภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปตลอดแหลมมลายู เป็นนกประจำถิ่นซึ่งค่อนข้างหายาก
     นกหว้ากินเมล็ดพืช ผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน แมลงและตัวหนอน

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์

นกหว้าชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบและป่าลึก ในระดับเชิงเขาจนกระทั่งถึงระดับความสูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นนกขี้อาย ไม่ชอบให้ใครพบเห็น มีเสียงร้องดังมาก เราจึงมักได้ยินเสียงร้องมากกว่าเห็นตัว เสียงที่ร้องดัง “ว้าว ว้าว”บางครั้งร้องได้ถึง 30 ครั้ง ได้ยินไปทั่วป่า ปกติชอบอยู่โดดเดี่ยว นอกจากในฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพปัจจุบัน

นกหว้าเป็นนกประจำถิ่น ที่ปัจจุบันหาพบได้ยาก และปริมาณน้อยมาก จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535


สถานที่ชม

สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซน์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์

โดยนายทศพร สุตะพันธ์ ชั้นม.6/2

เสนอ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร

รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ง.40206