นก

ในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกเอี้ยงสาลิกา    

 

 

 

Common Myna 
ชื่อทางวิทยาศาสตร์:  Acridotheres tristis

ลักษณะทั่วไป

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ด้านบนลำตัวมีสีน้ำตาล หัวและคอสีดำ อกและท้องมีสีน้ำตาลยกเว้นตรงกลางท้องมีสีอ่อนกว่าบริเวณอื่น ขนคลุมใต้คางสีขาว ปีกสีน้ำตาลแซมดำและขาว ปากและเนื้อบริเวณตาสีเหลือง

ถิ่นอาศัย, อาหาร

พบในทวีปเอเซียแถบประเทศอัฟกานิสถาน จีน พม่า อินโดจีน ในประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาค สามารถปรับตัวอยู่ในที่ที่มีคนอยู่ หรือในเมืองได้ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร
     อาหารของนกชนิดนี้ แมลง หนอน เมล็ดพืช

พฤติกรรม, การสืบพันธุ์

อาศัยอยู่ตามชายทุ่ง เรือกสวน ไร่นาใกล้หมู่บ้าน อาจอยู่เป็นคู่หรือรวมฝูง ชอบลงมาหากินอยู่ตามพื้นดิน ขณะหาอาหารมักส่งเสียงร้องไปด้วย
     นกเอี้ยงสาลิกาเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทำรังตามชายคาบ้านเรือนหรือตามต้นไม้ด้วยกิ่งไม้ ใบหญ้าแห้ง วางไข่ ครั้งละ 2-4 ฟอง

สถานภาพปัจจุบัน

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

สถานที่ชม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซน์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์

โดยนายทศพร สุตะพันธ์ ชั้นม.6/2

เสนอ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร

รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ง.40206